Her skal Bane NOR teste ut nye varselskilt med blinkende lys – ber kommunens folk følge med på om de virker som det skal