Gå til sidens hovedinnhold

Her skal det snart gå rundt i Løten sentrum

Artikkelen er over 2 år gammel

Bare værgudene kan ødelegge for planlagt åpning av det nye vegsystemet i Løten sentrum 3. juli.

– Vi kan ikke asfaltere hvis det regner, så det er litt væravhengig, sier Asgeir Skymoen, byggeleder i Statens vegvesen.

Målet er å slippe trafikken ut på fylkesveg 166 med ny jernbaneundergang og rundkjøring den første uka i juli. Da har det gått nesten 15 måneder siden vegen gjennom sentrum ble stengt.

– Her jobbes det fortløpende, sier Skymoen og lover at ingen tar ferie før anlegget står klart.

Gangvegen er ferdig asfaltert, mens selve fylkesvegen skal asfalteres i flere omganger. Nå jobbes det med det nedre bærelaget. Støyskjermer er i ferd med å bli montert, og legging av kantstein er så godt som ferdig.

Til sist gjenstår å sette i stand naboeiendommer, som har fått til dels hard medfart i anleggsperioden. Nye skilt skal også på plass.

Det blir store forandringer i området som i mange år har vært beryktet som en trang flaskehals. Tidligere skjedde det ofte at lastebiler kjørte seg fast i jernbaneundergangen; nå er det 4,9 meter fri høyde der det før var snaut 3,2 meter. Ny gang- og sykkelveg vil gjøre det tryggere også for myke trafikanter.

Prosjektet har et budsjett på rundt 80 millioner kroner, og det er Hedmark fylkeskommune som tar det meste av regninga. Arbeidet utføres av Consto Anlegg Øst.

Samtidig med utbedring av vegsystemet er det tilrettelagt for dobbeltspor på den nye jernbanebrua, og Løten kommune har lagt nye vann- og avløpsrør i området.

Reguleringsplanen for en utvidelse av søndre jernbaneundergang ble godkjent av Løten kommunestyre allerede i mai 2004. Det kostnadskrevende tiltaket lå på vent i mange år før det kom inn på handlingsprogrammet for fylkesveger i inneværende planperiode. Det skjedde etter at planene om forlengelse av Ringgata i Hamar ble skrinlagt.

Kommentarer til denne saken