Nyvalgt listetopp i Elverum Høyre, Yngve Sætre, sier det er for tidlig å snakke om hvem Høyre kan tenke seg å samarbeide med etter valget i 2023. Det er fare for at vi ikke får høre det heller, før etter at stemmene er talt opp. Ikke fra de andre partitoppene heller. Slik er det fordi det ofte først er etter valget at samarbeid oppstår. Akkurat nå styres kommunen av Ap, SV og Frp. Ingen opplagt politisk konstellasjon akkurat. Helt opplagt var det heller ikke i forrige periode da Høyre, Sp, Venstre, Frp og Ap-utbryterne i Team Elverum fant hverandre og tok styringa. Ved de siste valga har det vært fantasien, og ikke politikken, som har begrenset mulighetene for hvem som sammen kan ta den politiske makta i Elverum. Og sagt med en gang; Elverum er ikke i noen særstilling. I Åmot stemte 80 prosent av velgerne på enten Sp eller Ap, de endte opp med en Høyre-ordfører.

Hvor viktig er det egentlig at Yngve Sætre skal toppe Høyre-lista, eller at Ingvar Midthun (Ap) og Eldri Svisdal (SV) skal gi seg?

Øvelsen politisk hestehandel er blitt både viktig og naturlig etter at stemmene er talt opp, men dersom velgerne ikke opplever en sammenheng mellom valgt politisk retning og endelig maktfordeling, kan resultatet bli likegyldighet og politikerforakt. Problemet er sjølsagt at interessen for lokalpolitikken står i fare. For hvor viktig er det egentlig at Yngve Sætre skal toppe Høyre-lista, eller at Ingvar Midthun (Ap) og Eldri Svisdal (SV) skal gi seg etter denne perioden? Eller om Arnfinn Uthus (Sp) vil fortsette i politikken og hvem han eventuelt tenker å samarbeide med. Når velgerne nærmest kan regne med at politikken og maktposisjonene fordeles først på bakrommet etter valget og like gjerne kan gå på tvers av flertallet av velgernes ønske; hvilken interesse kan man da forvente seg fra velgerne? Får å sikre engasjement og rekruttering for lokalpolitikken må innbyggernes mulighet til å påvirke politisk retning og å peke på de kandidatene med størst tillit være reell. På tide å prøve med åpne kort?