Hett i varmesaken i Våler. Mandag skal den behandles: – Dårlig prosjektering og forhastede løsninger

Det er ventet nye, harde tak i den politiske debatten når Våler kommunestyre mandag kveld skal behandle varmesaken. Samtidig foreligger det sterk kritikk fra Revisjon Øst.