(Hamar Dagblad)

– Nå har vi fått satt ned et styre, fått et organisasjonsnummer og blitt en medlemsforening. Når vi kommer i gang etter å ha avholdt en oppstartsmarkering på stiftelsesdatoen til Hamar Bryggeri, den 22. juni, skal vi ut og jakte oppmerksomhet, sier Marit Wedvik og smiler.

India-eksport

«Machinenfabrik Germania, Chemnitz, 1895» står det på den store stålbjelken inne i brygghuset. Den store bryggpannen fra samme år er et imponerende skue.

Blant gammelt produksjonsutstyr og gamle gjenstander står tre ildsjeler som har viet de siste månedene til å samle inn alt fra ølglass til malerier fra Hamar Bryggeris lange historie; Fra oppstarten til ølbryggingen sluttet 1990, og året etter, da ble brusproduksjonen stoppet.

Bare 14 år gammel startet Wedvik å jobbe ved bryggeriet:

– Jeg husker at det var utrolig hyggelig og veldig artig å jobbe her. Det var mye humor, sier Wedvik, som jobbet som ekstrahjelp i alle år – fra 1969 til 1993. Familien bodde på bryggeriet fra 1964 til 1970.

Willy Johansen startet på lageret i 1971 og endte opp med å ha hele sin yrkeskarriere ved bryggeriet:

– Hamar Bryggeri var virkelig en hjørnesteinsbedrift. På det meste var det 115 ansatte. Mange familier i regionen finansierte husbygging og tjente til livets opphold her, og bryggeriet var derfor en viktig bedrift for Hamar kommune, sier Johansen og legger til:

– Å holde dette store maskineriet i gang krevde mye innsats fra mange oppigjennom årene, så vi er nødt til å ta vare på denne historien.

– Bryggeriet var med på å skape identitet til byen. Den dag i dag står det Hamar Bryggeri på forsiden av fasaden som vender mot Mjøsa. Vi må vise fram for kommende generasjoner hva som ble produsert inne i disse lokalene.

– Det ble produsert 13 brus-slag og øl ved bryggeriet, opplyser samler Rune Sveum.

– Mye ble solgt utenlands. Faktisk var det noen produkter som havnet i India; eksporten gikk den andre veien den gangen, sier Johansen og smiler.

Ølet som ble solgt utenlands og høstet lovord og fikk ofte priser, forteller trioen.

Selger «pantebrev»

Det er Utstillingsplassen Eiendom som i dag eier bryggeriet. Trioen i Hamar Bryggeris Venner retter en stor takk til eiendomsselskapet for at de har fått lov til å bruke brygghuset til å lage et museum som etter hvert skal kunne ta imot publikummere.

– Maltloftet, svaltårnet og Gildehallen er fortsatt intakt. På sikt må vi forsøke å binde sammen disse på en eller annen måte, til glede for allmennheten, sier Wedvik.

– Ta en tur til Danmark. Bare se hvor flinke Carlsberg og danskene er til å ta vare på historien sin. Derfor må vi få til noe slikt i Hamar også, sier Johansen.

– Samlerne, som Rune, er helt uvurderlige i en slik sammenheng. De er dedikerte og kan mer om bryggeriet enn oss som jobbet her, sier Wedvik.

Venneforeningen skal i sommer selge medlemskap og «Pantobligasjon» for å finansiere museet og aktiviteter.

Rundt 50 privatpersoner har bidratt med ting til bryggerivennene. Og fortsatt ønsker de seg gjenstander fra Hamar Bryggeri-æraen:

– Vi avhengig av å få flere objekter for å fylle museet. Vi tar imot alt med stor takk: Alt fra flasker og glass til effekter som kan knyttes til bryggeriet, sier Sveum.

– Og vi vil gjerne ha medlemmer og at folk kjøper «Pantobligasjoner», slik at man flere føler eierskap til venneforeningen og det kommende museet, sier Wedvik.

Markeringen av stiftelsen, den 22. juni, skjer i gården på Hamar bryggeri. Hit kommer blant annet den pensjonerte statsarkivaren Per Øivind Sandberg for å fortelle om bryggeriets historie.

Venneforeningen vil også være til stede med egen stand under søndagsloppemarkedet i Strandgata 11. juni.