MISTILLIT: Konspirasjonsteoretikere er ofte mennesker som ønsker å markere opposisjon til samfunnet.
Shutterstock

Konspirasjonsteorier: Når virkeligheten ikke er nok

Mens noen dyrker konspirasjonsteoriene, lar andre seg underholde av dem. Iblant er de vidløftige teoriene ganske skremmende for begge parter.
Av
Publisert