Han fortsetter å snuse i arkiver og på Finnskogen

SPENNENDE:  – Drivkraften er alt det spennende og til nå ukjente stoffet som finnes på Finnskogen, sier Tor Håby som nå lanserer bok nummer to i serien.

SPENNENDE: – Drivkraften er alt det spennende og til nå ukjente stoffet som finnes på Finnskogen, sier Tor Håby som nå lanserer bok nummer to i serien. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– Det er så spennende at jeg ikke klarer å slutte med dette. Jeg tar ikke stilling til hvem som var på rett og feil side i årene under og etter krigen. Mitt mål er å få fram en forklaring på hvorfor ting ble som de ble for folk i grensetraktene.

DEL

Tor Håby lanserer lørdag sin andre bok i løpet av et år der temaet er «Finnskogen – der mysteriene fortsatt lever». Og han er alt godt i gang med å skrive den tredje som kommer om et års tid.

– Tiden er moden for at det som skjedde på Finnskogen før, under og etter den andre verdenskrigen kommer fram. Mye av det har mange tatt med seg i graven. Men det ligger fortsatt mye spennende historie i så vel arkiver som hjemme hos folk på Finnskogen. Det er en god del gjemt unna i skuffer og skap, sier Håby.

Blandet mottakelse

Bok nummer to lanseres i biblioteket i Kongsvinger lørdag. Håby har trålet Finnskogen på kryss og tvers på så vel norsk- som svensk side fra Skillingmark i sør til Trysil i nord. Boka som lanseres nå, handler i hovedsak om hendelser på Grue Finnskog og i området rundt Østmark på svensk side.

Mottakelsen han har fått når han kommer og stiller sine spørsmål og ber om å få se skriftlige notater som viser seg å være bevart i skuffer og skap, er blandet. Det er ikke alle som ønsker å prate så mye om russisk revolusjon, finsk vinterkrig og kald krig.

– Det er mest positivt Mange er selv nysgjerrige på hva besteforeldre og andre slektninger drev med på skogen før, under og etter krigen. Jeg får se mye, men det hender også at folk etter å ha sagt ja til å fortelle og være med, trekker seg unna, sier stopp, og at dette vil de ikke være med på lenger. Jeg er ikke blitt kastet ut noen steder. Når noen sier nei og stopp, må jeg selvsagt respektere det. Men det har ikke skjedd ofte, sier Tor Håby.

En årsak til at noen er litt tilbakeholdende, tror Håby skyldes at folk langt inn på 1970-tallet følte seg truet på livet. Av hvem har det vært vanskelig å få svar på.

Hans jakt i riksarkivet har gitt mye informasjon som han har tatt med seg til norsk – og svensk finnskog.

– Jeg har hentet mye informasjon fra svensk side, sett med svenske øyne. I den nye boka er det mye fra før ukjent krigshistorie, sier Håby.

Kommer mer

Håby er altså godt i gang med bok nummer tre i serien om mysteriene på Finnskogen. Mye stoff er alt hentet inn og blir bearbeidet nå. Mer skal han hente på nye tokt i grensestrøkene på Finnskogen.

Når det gjelder salget, synes han selv at det går greit nok uten at det har tatt av ennå.

– Jeg har fått mange signaler om at mange synes det er spennende. Så lenge redaktøren og Elefantus forlag i Tønsberg har sagt ja til bok nummer to og nummer tre, kommer jeg til å stå på. Dette er rett og slett så spennende at det er drivkraft nok i seg selv. Så får vi hvordan salget blir, sier Tor Håby fra Brandval.

Artikkeltags