Vikingprosjektet i Åsnes skal videreutvikles

VIKINGFAMILIE: Lærer Erlend Harr sammen med noen av vikingbarna. Bak fra venstre Sivert Wiklund Luka, Ina Neser, Anton Saxerud, Tia  Sparby, Kaja W. Kalgård, Ingrid Kordal Andersen, . Foran venstre Mathias Erlandson,  Isak Skyrudsmoen, Kevin Hande og Linnea Estensmo.

VIKINGFAMILIE: Lærer Erlend Harr sammen med noen av vikingbarna. Bak fra venstre Sivert Wiklund Luka, Ina Neser, Anton Saxerud, Tia Sparby, Kaja W. Kalgård, Ingrid Kordal Andersen, . Foran venstre Mathias Erlandson, Isak Skyrudsmoen, Kevin Hande og Linnea Estensmo. Foto:

Av

I mange år er det gjort flere funn fra jernalderen. Det er smykker og annet håndverk. Dette gjør at man kan fastslå at Hof var et sentrum for vikingene.

DEL

Nå venter det spennende Hof-prosjektet på faglig bistand for å videreutvikle det historiske konseptet. Elever ved Jara skole har gjenoppfrisket historien fra vikingtiden og lenger tilbake.

De mange funn fra dette området var en stor inspirasjon for sjetteklassingene ved Jara skole da de i 2013 første gang presenterte sine kunnskaper om vikingtiden.

Det er blitt en årviss tradisjon med samtlige sjetteklassinger i Åsnes som gjester ved framføringen.

Fortjener

Det ble gjennomført et skuespill der blant andre sjetteklassingene i kommunen og mange andre var gjester og fikk oppleve det hele. Ved hjelp av skolens lærere har elevene klart å skape et tablå som på en informativ måte forteller om vikingenes liv på Hof-sletta. Det fortjener skolen og elevene honnør for.

Solør har også etablert et eget vikinglag, og det er gjennom årene blitt framført flere spill på Nedre Kjølen der også profesjonelle skuespillere har deltatt. Sammen med det viktige historiske arbeid som foregår i Hof, vil det være mulig sammen å få noe spennende ut av det hele.

Trenger faglig bistand

I år ble foreldre og andre pårørende invitert til å se nærmere på hva samarbeidsprosjektet mellom kommunen, skolen og lag og foreninger har ført til. Mange benyttet anledningen, og alle ble begeistret over det de fikk oppleve.

Randi Mælum har vært koordinator og en av drivkreftene i prosjektet. Hun kan fortelle at mellom 200 – og 300 foresatte møtte opp til presentasjonen sist uke. Det var 40 frivillige fra lag og foreninger som la ned en betydelig innsats for at bygdefolket skulle få ta del i historien.

– Funnene fra vikingtiden i Hof er betydelige. De har fått en framtredende plass i Oldsakssamlingen. Derfor er det å håpe at man fra faglig hold, både når det gjelder geologer og ikke minst arkeologer, ville vise noe mer interesse for hva vi driver med. Det hadde gitt vårt prosjekt og hele historien et lokalt løft, sier Randi Mælum.

SMED: Sven Pettersen fra Trysil og Trond Midtsundstad fra Hof Finnskog var med.

SMED: Sven Pettersen fra Trysil og Trond Midtsundstad fra Hof Finnskog var med. Foto:

Vikinggården

Vikingaleden i svenske Säffle har vært mye på vikinggården Ommestad i Hof. Kontakt mellom dem og lokale ildsjeler i Hof ble knyttet for flere år siden. Det kan bli ytterligere samarbeid med svenskene på dette området.

Mye av utstillingen i forbindelse med vikingarrangementet var lagt til Ommestad-tunet. Nettopp på denne gården er det gjort mange funn av smykker og andre gjenstander fra vikingtiden. Hele seks graver er funnet på eiendommen, og utrustningen som fulgte med i en av dem, tyder på at det ble lagt velstående folk der.

Artikkeltags