Ifølge Statistisk sentralbyrå var det et stort overskudd av vann i magasinene kombinert med høy strømproduksjon som senket strømprisene, utenom grunnpris og nettleie.

Gjennomsnittlig strømpris, iberegnet avgifter og nettleie, var 72,8 øre for en kilowattime. Nedgangen i pris var på hele 67 prosent fra samme kvartal i fjor.

– Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 20 prosent, nettleien 39 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 41 prosentene. Nettleien og avgifter utgjør en større del av den totale strømprisen i tider med veldig lav strømpris, skriver SSB i sin rapport.

Spesielt husholdninger med spotprisavtale betalte lite for strømmen med en gjennomsnittpris i andre kvartal på 12,3 øre for hver kilowattime utenom skatt og avgifter. Ikke siden 2007 har prisene på strøm til spotpris vært lavere.