Tore Engen, du skriver her at det gror igjen fordi det ikke er tamdyr i utmark de steder der du jakter, men du skriver ikke (eller vet ikke) at vi har sammen med Sverige verdens tetteste elgstamme som i dag er på ca. 150-170.000 dyr bare i Norge.

Da å skylde på at de få ulv og bjørner vi har reduserer fellingstillatelser for ditt jaktlag fra 8 til 4 dyr betyr jo bare at du bare tenker på ditt og ikke på naturen som helhet.

Elgstammen i Norge og Sverige har jo blitt sånn pga. villet forvaltning. Nå klager skogeiere på at elg/hjort gjør beiteskader for millioner av kroner som de mener at Staten skal betale. Dette er nok et krav som kommer fra de som vil fjerne ulv fra norsk fauna.

Hans Petter Danielsen
Naturinteressert, Oppegård