Høgskolen i Innlandet søker fire dekaner til å lede hvert sitt fakultet. Søknadsfrist er 22. august.

– Dekanene er ansatt på åremål, og åremålene går ut ved kommende årsskifte. Nå lyses stillingene ut for fire nye år, opplyser rektor Peer Jacob Svenkerud.

Dekanene er de øverste lederne for høgskolens seks fakulteter. De har ansvar for drift og utvikling av fakultetene.

De fire stillingene som er lyst ut, er som dekan ved:

*Den norske filmskolen

*Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

*Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

*Fakultet for helse- og sosialvitenskap

– Dette er svært sentrale lederstillinger ved høgskolen. De som tilsettes, blir del av rektors ledergruppe og vil delta aktivt i den strategiske utviklingen av høgskolen, sier Svenkerud.

Søknadsfristen for alle stillingene er 22. august.

Det blir oppnevnt et innstillingsutvalg for hver av stillingene, som skal vurdere søknadene og levere en innstilling til høgskolestyret. Utvalgene vil ledes av rektor og ha både eksterne og interne deltakere.

Høgskolestyret foretar de endelige ansettelsene i stillingene til høsten.

I dag er Ingrid Guldvik dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Morten Ørbeck er dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Hege Michelsen er dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi og Karin Julsrud er dekan ved Den norske filmskolen.