Det nye styret i Høgskolen i Innlandet, der Maren Kyllingstad er ny styreleder, hadde sitt første styremøte torsdag. Det fant sted på Rena, der høgskoleledelsen orienterte om arbeidet med universitetssøknaden.

Som kjent har den sakkyndige komiteen, som var nedsatt av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga), konkludert med at Høgskolen i Innlandet ikke oppfyller kravene til å bli universitet, noe høgskoleledelsen er sterkt uenig i. Høgskoleledelsen med rektor Kathrine Skretting og viserektor Anna L. Ottosen i spissen har satt seg fore å få NOKUT på bedre tanker og overbevise styret om at komiteen tar feil.

Det arbeides nå intenst med et tilsvar til NOKUT-komiteens rapport. Tilsvaret skal omfatte hele rapporten, men vil fokusere på områdene der komiteen mener at Høgskolen i Innlandet ikke oppfyller kravene til å bli universitet.

Utsatt frist

– Vi har fått utsatt fristen for å levere tilsvaret vårt til NOKUT til 2. mars. Den foreløpige planen er da at søknaden vår kan behandles på styremøtet i NOKUT i juni, opplyser viserektor Anna L. Ottosen.

Neste styremøte i NOKUT er i april, men ifølge rektor Kathrine Skretting er det uaktuelt å behandle søknaden da. Årsaken er at tilsvaret kan bli omfattende, og at det kan bli aktuelt for NOKUT å innkalle den sakkyndige komiteen igjen for å drøfte rapporten på nytt.

Styreleder Maren Kyllingstad understreker at universitetsakkrediteringen er en svært viktig sak, ikke bare for høgskolen, men for hele Innlandet, og hun er tilfreds med at høgskolen nå har en positiv dialog med NOKUT.

Inhabil NOKUT-styreleder

NOKUTs styremøte før sommerferien avholdes 10. og 11. juni.

Som Østlendingen tidligere har skrevet, er Lise Iversen Kulbrandstad styreleder i NOKUT. Hun jobber selv ved Høgskolen i Innlandet som professor ved fakultetet for lærerutdanning og pedagogikk. Hun var i mange år rektor ved Høgskolen i Hedmark (som fusjonerte med Høgskolen i Lillehammer til Høgskolen i Innlandet).

Det betyr at hun er inhabil når universitetssøknaden skal behandles.

Jan Haaland, professor ved Norges Handelshøgskole, har fungert som styreleder i NOKUT de situasjonene der Kulbrandstad har vært inhabil.

Nytt HINN-styre

Neste styremøte i Høgskolen i Innlandet, som finner sted 12. mars, skal for øvrig ledes av Kyrre Lekve.

Han ble torsdag valgt til stedfortredende styreleder i tilfellene der Maren Kyllingstad er forhindret fra å møte.

Lekve er en av de nye eksterne styremedlemmene i høgskolestyret. Den tidligere statssekretæren fra SV er nå viseadministrerende direktør i Simula Research Laboratory.

De øvrige eksterne styremedlemmene oppnevnt av Kunnskapsdepartementet er Hamars kommunedirektør (rådmann) Christl Kvam og Björn Åstrand, universitetslektor ved Umeå universitet.