Vil ha 40 nye studieplasser på sykepleien

HAR PLASS TIL ENDA FLERE: Dekan Sven Inge Sunde ved Høgskolen i Hedmarks avdeling i Elverum har plass til flere sykepleierstudenter på Terningen Arena forutsatt at det kommer mer penger fra sentralt hold. Foto: Bjørn-Frode Løvlund

HAR PLASS TIL ENDA FLERE: Dekan Sven Inge Sunde ved Høgskolen i Hedmarks avdeling i Elverum har plass til flere sykepleierstudenter på Terningen Arena forutsatt at det kommer mer penger fra sentralt hold. Foto: Bjørn-Frode Løvlund

Artikkelen er over 3 år gammel

Høgskolen i Hedmark (HH) har søkt Kunnskapsdepartementet om penger til å opprette 40 nye studieplasser på sykepleierutdanningen i Elverum.

DEL

Da studentopptaket ved HH var endelig klart i sommer, sto det over 2.500 studenter på venteliste. Vel 1.800 sto på venteliste til de ulike sykepleierutdanningene og til tannpleierutdanningen. HH hadde kun 232 plasser å tilby på sykepleierutdanningen, fordelt på 165 i Elverum, 40 i Kongsvinger og 27 på den samlingsbaserte deltidsutdanningen.

Høgskoleledelsen ga uttrykk for at det var plass til flere, men at mangel på praksisplasser gjorde det umulig å ta opp flere.

Nytt praksisopplegg

Nå har Høgskolen i Hedmark sammen med Sykehuset Innlandet og kommunehelsetjenesten funnet fram til et nytt og mer hensiktsmessig praksisopplegg, som gir plass til flere studenter. I klartekst betyr det at høgskoleavdelingen i Elverum har kapasitet til å ta opp 40 studenter ekstra på bachelorutdanningen i sykepleie fra neste høst.

– Søkergrunnlaget er solid for en slik vekst, og dette vil være et velkomment svar på en viktig samfunnsmessig utfordring. I år var det mange kvalifiserte søkere som dessverre ikke fikk noe tilbud om studieplass hos oss, sier Sven Inge Sunde, dekan ved høgskoleavdelingen i Elverum.

Har søkt om penger

Men for at HH skal kunne ta opp flere studenter på sykepleierutdanningen, trengs det mer penger.

Høgskolestyret har derfor vedtatt å søke Kunnskapsdepartementet om 40 nye studieplasser på sykepleierutdanningen. I klartekst betyr det at det trengs 760.000 kroner ekstra neste år for å komme i gang.

Det er uklart når svaret på denne søknaden kan komme.

– Vi kan få svar i det endelige tildelingsbrevet for 2017. Det kan også hende vi må vente til revidert nasjonalbudsjett legges fram til våren før svaret kommer, sier Sunde.

– Er et eventuelt positivt svar først i revidert nasjonalbudsjett tidsnok for å kunne tilby disse studieplassene fra neste høst?

– Ja, selv om svaret ikke skulle komme før i revidert, skal vi få til det, sier Sunde.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken