Gå til sidens hovedinnhold

Den nye høgskolen skal hete Høgskolen i Innlandet

Artikkelen er over 4 år gammel

Styret i Høgskolen i Hedmark (HH) har nå vedtatt å slå seg sammen med Høgskolen i Lillehammer, som også har sagt enstemmig ja, onsdag ettermiddag. Den nye høgskolen får navnet Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Lillehammer hadde møte parallelt med HH, og samme resultat kom fram der.

HHs vedtak om fusjon ble gjort uten særlig stor diskusjon. Det var stor enighet.

Nå i ettermiddag hadde de to høgskolestyrene felles møte i Brumunddal for å bestemme navn på den nye institusjonen. Det sto mellom Høgskolen Øst og Høgskolen i Innlandet, og resulatet ble Høgskolen i Innlandet med stort flertall.

Det ble påpekt at øst er kun en himmelretning, mens Innlandet viser til Hedmark og Oppland. Språkrådet har anbefalt Høgskolen i Hedmark og Oppland. HiL-styreleder Peter Arbo mente Språkrådets forslag var dårlig siden Hedmark og Oppland kanskje er på veg ut - i alle fall hvis fylkene slås sammen. Videre benytter flere sentrale institusjoner seg av Innlandet i navnet, for eksempel Sykehuset Innlandet og Teater Innlandet.

I vedtaket heter det blant annet at styret godkjenner fusjonsplattformen og ber om at det sendes søknad til Kunnskapsdepartementet om at Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark organiseres som én institusjon fra 1.1.2017.

Styret ber Kunnskapsdepartementet om å godkjenne at det oppnevnes et interimsstyre på 15 medlemmer for interimsperioden fram til 31.12.2016, og at interimsstyret går over til å være et fellesstyre for perioden 01.01.2017 til 31.07.2019. Styret ber videre departementet om å oppnevne to eksterne medlemmer med vararepresentanter til interimsstyret/fellesstyret blant medlemmene fra hvert av de to nåværende høgskolestyrene, samt oppnevne ny ekstern styreleder.

Kommentarer til denne saken