Evenstad-professor: – Full tillit til ny dekan

Professor og prodekan Jon Martin Arnemo ved Høgskolen i Innlandet sier det ikke er noen uro på Evenstad etter instituttleder Kristin E. Gangås' avgang. Han uttaler at dekan Maria Hörnell-Willebrand har full tillit fra et overveldende flertall av de ansatte på Evenstad.