Stillinger kan forsvinne fra høgskolen i Elverum

Budsjettunderskudd i millionklassen fører til harde tak for høgskoleavdelingen i Elverum i årene framover. Stillinger kan forsvinne. – Her må kostnadene kuttes, og inntektene økes, fastslår rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet.