«Det er ingen tvil om at Elverum er i en særstilling, fordi det er her vi har helseutdanningene»

Ledelsen ved Høgskolen i Innlandet vil ikke la seg bruke i sykehuskampen, men viserektor Anna L. Ottosen sier likevel at Elverum er i en særstilling fordi det er her helseutdanningene er.