Halvparten av Rena-studenter fikk toppkarakteren A: – Aldri opplevd maken til resultater

18 av 39 kandidater fikk toppkarakteren A til muntlig eksamen ved bachelorstudiet i beredskap og kriseorientering ved Handelshøgskolens avdeling på Rena.