Gode søkertall til Elverum og Rena

FORNØYDE: Påtroppende rektor Kathrine Skretting og fungerende rektor i Høgskolen i Innlandet, Anna L. Ottosen, er godt fornøyd med søkertallene for 2017. (Foto: HINN)

FORNØYDE: Påtroppende rektor Kathrine Skretting og fungerende rektor i Høgskolen i Innlandet, Anna L. Ottosen, er godt fornøyd med søkertallene for 2017. (Foto: HINN)

Artikkelen er over 1 år gammel

Høgskolen i Innlandet (HINN) har hatt sin første felles rekrutteringsperiode, der 12.252 søkere har satt ett av høgskolens utdanningstilbud øverst på sin prioriteringsliste. Avdelingene Elverum og Rena kommer sterkt ut.

DEL

I en pressemelding fra høgskolen står det at dette er en økning på 810 førsteprioritetssøkere, noe som gir hele 10,2 prosent oppgang, sammenlignet med hva de to tidligere høgskolene oppnådde hver for seg i fjor (Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.

Høgskolen i Innlandet ble til ved at de to høgskolene fusjonerte 1. januar i år.

Tallene er samlede tall fra samordna opptak og lokale opptak.

– Vi er veldig godt fornøyd med årets søkertall til den nyfusjonerte høgskolen. Det har vært spennende om vi har nådd fram til potensielle søkere under nytt navn og ny logo, men det er gjort et godt og grundig arbeid med annonsering og rekruttering. Både ansatte og studenter har gjort en stor jobb, og tallene viser at vi har lyktes, sier konstituert rektor, Anna L. Ottosen til Østlendingen.

Elverum og Rena øker mest

Avdelingen i Elverum har størst prosentvis økning i antall førsteprioritetssøkere med 17,8 prosent. Der er det sykepleierutdanningene som trekker til seg mest søkere, der det er 140 flere søkere i bachelorprogrammene for sykepleie, og 145 flere søkere på helsesøsterutdanningen.

På Rena øker det også stort med førsteprioritetssøkere. En samlet økning på 514 gir en økning på 10,5 prosent.

– Av alle studiesteder er det Rena og Elverum som har størst økning i det nasjonale opptaket. Både sykepleie, idrett og faglærerkroppsøving i Elverum går fram. På Rena er det spesielt krisehåndtering og beredskap som øker i det nasjonale opptaket, kommenterer Ottosen.

Flere søker masterutdanning

Hamar øker med seks prosent, og Lillehammer med 4,6 prosent. På begge disse studiestedene er det blant annet masterutdanninger som opplever flere søkere.

Evenstad/Blæstad har opplevd en nedgang på 9,8 prosent, men det begrunnes med at det bare er masterutdanning i bærekraftig landbruk annethvert år. I fjor var det 62 søkere på dette studiet.

– I det lokale opptaket, som blant annet gjelder søkning til masterstudiene våre, er oppgangen enda høyere. Her øker vi med hele 11,1 prosent sammenlignet med fjorårets tall.

– Spesiell stor søkning er det til master i spesialpedagogikk på Lillehammer, master i anvendt økologi på Evenstad, master i kroppsøving/idrett i Elverum, master i utdanningsledelse og master i tilpasset opplæring – begge på Hamar, og master i økonomi og ledelse på Rena, sier Ottosen.

Artikkeltags