Høgskolen i Innlandet er ikke kvalifisert til å bli universitet

Den sakkyndige komiteen, som har vurdert Høgskolen i Innlandets søknad om universitetsstatus, konkluderer med at skolen ikke oppfyller alle krav til å bli akkreditert som universitet nå. Rektor Kathrine Skretting er skuffet, men har på ingen måte gitt opp målet om universitetsstatus i 2020.