Høgskolen i Innlandets veg mot universitet: Utkastet til søknad er på 260 sider

Artikkelen er over 1 år gammel

15. mai sender Høgskolen i Innlandet et utkast til søknad til NOKUT om å bli akkreditert som universitet. Utkastet er på 260 sider pluss vedlegg. Den endelige søknaden blir sendt i desember.