NOKUT vil ikke svare på om høgskolen blir urettferdig behandlet

NOKUT vil ikke svare på spørsmål om Høgskolen i Innlandet blir utsatt for forskjellsbehandling når det gjelder universitetsakkrediteringen.