Høgskolen nøler med å satse på det nye prosjektet på Rena

Rektor Kathrine Skretting har gitt Åmot kommune beskjed om at Høgskolen i Innlandet (HINN) trolig ikke vil leie så store arealer i Arena Rena som tidligere antydet.