(Ringsaker Blad)

(GD): De har regjert sammen i den denne periode som Oppland fylkeskommune, Aud Hole fra Senterpartiet som varaordfører, Even Aleksander Hagen som fylkesordfører. Når de to fylkene samles til Innlandet fylkeskommune, kan de på ny sitte i samme posisjoner.

Men vektbalansen er endret.

Et svekket Arbeiderparti skal samarbeide med et historisk sterkt Senterparti. Ved midnatt, da 96 prosent av stemmen var talt opp, lå Arbeiderpartiet an til 33,6 prosent, Senterpartiet til 27,9.

– Politikken avgjørende

Men for verken Aud Hole fra Skjåk eller Even Aleksander Hagen fra Otta er det en selvfølge at de finner sammen, selv om de har et klart flertall.

– For Senterpartiet vil politikken være avgjørende for hvem vi vil velger. Valgresultatet er et signal fra folket om at de ønsker endring. Det skal vi ta på alvor.

– Men det betyr nødvendigvis ikke at det tilsier en endring i hvem som styrer, men hva vi skal vektlegge når vi skal bygge et nytt innland. Det et skal vi snakke med Arbeiderpartiet om tirsdag morgen, sier Hove, som understreker at partiene har gått til valg på hvert sitt program.

Ikke samarbeid for enhver pris

Even Aleksander Hagen nikker.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet har samarbeidet godt, både i Hedmark og Oppland, og det er naturligvis en fordel at vi kjenner

hverandre. De samme gjelder oss to. Vi har vært ute en vinternatt før, sier Hagen, som er like klar som Hove på at det ikke blir samarbeid for enhver pris.

– Blir vi ikke enige, må en av oss finne flertallet i Fylkestinget. Det blir en helt annen øvelse, sier Hagen, som hevder han ikke er skuffet over resultatet til Arbeiderpartiet på fylkesnivå.

Ved forrige valg var oppslutningen på 41,9 prosent i Oppland, i Hedmark 45,4 prosent. Nå står et samlet fylke med drøye 33 prosent.

– Nei, tvert imot er jeg fornøyd med at vi lander på et brukbart nivå i Innlandet. Men selvfølgelig ligger resultatet altfor lavt mange steder, sier Hagen.

For Aud Hove og partikollegene i Senterpartiet er resultatet knapt til å tro.

– Det overgår alle mine forventninger, sier hun.

Fylkestingsvalget

(96 prosent opptalt)

Arbeiderpartiet 33,5 %

Senterpartiet 28,0 %

Høyre 10,2 %

Sosialistisk Venstreparti 4,7 %

Fremskrittspartiet 4,5 %

Miljøpartiet De Grønne 3,1 %

Rødt 2,2 %

Venstre 2,1 %

Kristelig Folkeparti 1,6 %