Gå til sidens hovedinnhold

Høyre lover bredbånd til alle husstander innen 2025

– Vi lover bredbånd til alle innen 2025, og alle kommuner som vil kan innføre søndagsåpne butikker, sier stortingskandidat Anna Molberg (H) i forbindelse med at Høyre på helgas landsmøte har lansert en liste med ti løfter til distriktene.

Høyre retter nå oppmerksomheten mot distriktene for å kapre flest mulig stemmer der. På helgas landsmøte ble lista med 10 punkter for distriktene presentert av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Det er selvsagt en liste for hele Norge, men flere av punktene er svært viktige for oss i Innlandet, sier Anna Molberg, som er Høyres toppkandidat i Hedmark.

– Avgjørende med internett

Hun trekker fram løftet om å sikre et tilbud om høyhastighets bredbånd til alle norske husstander og bedrifter i løpet av 2025, samt full nasjonal 5G-dekning.

– God tilgang til internett gir store muligheter for arbeidsplasser i distriktene, slår hun fast.

Nettopp god internettilgang over hele landet skal også gjøre det mulig å gjennomføre et annet av Høyres løfter, nemlig at departementer, direktorater og etater skal opprette fjernarbeidsplasser. Det vil si at det skal ansettes flere med bosted og arbeidssted i hele landet.

– Dette er jo kjempeaktuelt i Innlandet. Er det noe koronapandemien har lært oss, er det at folk ikke behøver å dra til det og det kontoret i Oslo for å jobbe. De kan fint gjøre jobben der de bor. Dette synes jeg rett og slett er et litt artig forslag, som åpner for mange muligheter når det gjelder å flytte arbeidsplasser ut i distriktene.

Mulighet for søndagsåpne butikker

Videre vil Høyre sørge for at kommunene selv kan definere om de er en turistkommune eller ikke.

– Dermed kan kommunene selv, i samarbeid med arbeidstakerne, bestemme om de skal ha søndagsåpne butikker. I dag er det statsforvalteren som bestemmer dette. Vi ønsker også å gi støtte til etablering av flere døgnåpne og selvbetjente butikker i distriktene, sier Molberg.

Universitet

Molberg trekker også fram ønsket om å tilrettelegge for mer desentralisert og fleksibel utdanning, samt styrke og videreutvikle studiesentrene i hele landet.

– Stikkord her er at Høgskolen i Innlandet må bli Universitetet i Innlandet. Jeg har stor sans for den nye rektoren Peer Jacob Svenkerud, som sier at det å bli universitet er jobb nummer en for høgskolen nå, uttaler Molberg.

På Høyres distriktsliste er det også et punkt om å etablere et hurtigspor for industrien.

– Hva betyr det?

– I dag går det ofte for tregt når ny industri vil etablere seg. Hurtigspor betyr at Næringsdepartementet får fullmakt til å hastebehandle søknader om industrietablering, forklarer Molberg.

Dette er distriktslista

Her er hele Høyres liste med 10 punkter for distriktene:

1. Endre retningslinjene for planlegging av strandsonen slik at forvaltningen blir mer differensiert. Det skal bli økt lokalt handlingsrom for å tillate utbygging i spredt bebygde områder med lavt utbyttingspress.

2. Departementer, direktorater og etater skal ansette flere med bosted og arbeidssted i hele landet. For å sikre en god organisering av fjernarbeidsplasser skal det prøves ut ulike modeller, i statens egne lokaler og samlokalisert med lokalt næringsliv.

3. Sikre et tilbud om høyhastighets bredbånd til alle norske husstander og bedrifter i løpet av 2025, samt full nasjonal 5G-dekning.

4. Legge til rette for mer desentralisert og fleksibel utdanning, og styrke og videreutvikle studiesentrene i hele landet.

5. Heltidsansatte i fast stilling kan kreve seks måneders ubetalt gründerpermisjon for å stimulere til flere bedriftsetableringer. Peke ut flere testkommuner i distriktene for forsøk av ulike nye transportteknologier, velferdsteknologi og andre innovative tjenester.

6. Etablere et eget hurtigspor, slik at store industriprosjekter kan realiseres så raskt som mulig.

7. Sikre en raskere utbygging av strømnettet slik at dette ikke er til hinder for etablering av arbeidsplasser og verdiskaping.

8. La kommunene, framfor statsforvalteren, selv avgjøre om de er en turistkommune og dermed få bestemme selv i samarbeid med arbeidstakerne om de skal få ha søndagsåpne butikker, og gi støtte til etablering av flere døgnåpne butikker i distriktene med selvbetjening.

9. Videreføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for å bidra til flere jobber i privat sektor i distriktene.

10. Innføre lokal forvaltning for statsgrunn i Troms og Nordland som sikrer lokalsamfunnene større innflytelse og verdiskaping, og som samtidig ivaretar samiske interesser.

Les også

Sætre (H) om rovdyr-vedtak: – Hvis vi får vedtatt dette på landsmøtet, vil det være en seier

Kommentarer til denne saken