Meldte seg ut av Høyre i protest mot partiets ulvepolitikk. Nå er hun tilbake i partiet igjen

KLAR FOR OSLO: Ulveopprører Sissel Frang Rustad informerte ifjor høst på ulvebussen fra Rena. Nå har hun meldt seg inn i Høyre igen.

KLAR FOR OSLO: Ulveopprører Sissel Frang Rustad informerte ifjor høst på ulvebussen fra Rena. Nå har hun meldt seg inn i Høyre igen.

Sissel Frang Rustad meldte seg ut av Høyre i protest mot partiets ulvepolitikk. Nå er hun tilbake i partiet igjen etter at hun rykket inn på fylkestinget da Kristian Tonning Riise ble stortingsrepresentant.

DEL

– Jeg er fortsatt provosert over regjeringens rovdyrpolitikk – og fortsatt like oppgitt over statsråd Vidar Helgesen. Og jeg vil fortsatt kunne lede ulvetog dersom ikke stortingsflertallets klare ønsker blir gjennomført, lover Sissel Frang Rustad.

Protest-utmeldinger

Den tidligere nestlederen i Hedmark Høyre og kommunepolitikeren i Åmot skapte nasjonale overskrifter da hun sammen med mange titalls hedmarkinger i fjor høst meldte seg ut av Høyre i protest mot Helgesens og regjeringens håndtering av ulvepolitikken.

Frang Rustad ble i stedet uavhengig representant i Åmot kommunestyre. Men for noen uker siden meldte hun seg inn i partiet igjen og er nå Høyres fremste representant i Åmot igjen. I tillegg er hun en del av fylkestingsgruppen til Hedmark Høyre.

Lite nytte som uavhengig

– Hvorfor melder du deg inn når så mange fortsatt er frustrert over regjeringens rovdyrpolitikk?

– Hovedgrunnen er høstens valgresultat. Da Kristian Tonning Riise ble stortingsrepresentant, rykket han samtidig ut av fylkestinget. Som første vararepresentant møter jeg nå fast i fylkestinget. Her blir det nesten umulig å møte som uavhengig representant. Jeg er tross alt valgt inn på Høyres program – og da vil det være mest naturlig å være med i fylkestingsgruppen til Hedmark Høyre. Jeg gjør lite nytte på fylkestinget som uavhengig, fastslår Frang Rustad.

Rovdyrtrykket

Hun mener fortsatt at det var nødvendig å melde seg ut i fjor høst

– Rovdyrtrykket har vært umulig å leve med i Åmot. Det rammer bolyst, næringsutvikling, grunneierinteresser, naturopplevelser – ja, mye av det som gjør det så bra å bo i Åmot. Jeg kommer fortsatt til å være like tydelig som før i ulvedebatten, lover Frang Rustad.

Lokket til andre partier

Som uavhengig har hun fått henvendelser fra de fleste partiene i Åmot om å bli medlem.

Som tidligere medlem også i Sp, vil hun ikke kommentere om ordfører Ole Gustav Narud har lokket med Sp-medlemskap og posisjoner i Åmot-politikken.

– Jeg tar det som et positivt tegn at jeg er ønsket i flere partier. Men jeg er grunnleggende enig med Høyre i det aller meste. Derfor føles det riktig å komme tilbake igjen. Men jeg viker ikke i rovdyrpolitikken. Der vil jeg være minst like «umulig» og tydelig som før, sier Sissel Frang Rustad.

Artikkeltags