I vinter satte Åsnes kommune opp nytt renseanlegg på jordet til grunneierne Borghild Glorvigen og Christian Tharaldsen. Bygget er fem ganger så stort som det gamle og satt opp uten at grunneierne verken fikk se tegningene, fikk nabovarsel eller ble informert om byggetillatelsen. Østre Innlandet tingrett har avsagt en knusende dom mot Åsnes kommune, kommunen har brutt flere av bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Men under tvil valgte retten, sjøl om det er oppført ulovlig, ikke å kreve av kommunen å rive bygget. Med rette spør grunneierne om hvordan de etter dette kan ha tillit til en etat som ikke følger lover og regler de sjøl er satt til å forvalte.

Vi hører om eksempler der privatpersoner har tatt seg til rette med å bygge for stort, for høyt eller for nære veg eller nabo. Heldigvis har vi bestemmelser for hva som er greit og hva som ikke er greit. Bestemmelser som er utformet til fellesskapets beste. Og heldigvis har vi solide byggeprosesser som skal sikre at ingen skal bli overrasket og at ønsker og behov blir lyttet til før endelige avgjørelser tas. Vi er vant til at lover og regler i utgangspunktet skal følges og at eventuelle uenigheter ryddes av vegen før bygging. Vi er også vant til, og har forståelse for, at brudd på regelverket slås hardt ned på med krav om endringer eller rivning.

Vi er vant til at lover og regler i utgangspunktet skal følges og at eventuelle uenigheter ryddes av vegen før bygging

Men altså ikke for Åsnes kommune. Fordi retten mener det ikke er snakk om grov uaktsomhet og fordi det vil få store samfunnsøkonomiske konsekvenser å rive anlegget. Østlendingen er ikke i tvil om behovet for renseanlegget, ikke er vi i tvil om at det blir dyrt å rive heller. Men prisen som Åsnes kommune må betale er innbyggernes tillit og ikke minst legitimiteten til å håndheve lover og regler til fellesskapets beste kan vise seg å bli langt høyere.