Elverum og Hamar har gått sammen i kampen for å sikre begge fortsatt sjukehusdrift i den framtidige sjukehusstrukturen for Innlandet. I et brev til Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet ber ordførerne, Lillian Skjærvik (Ap) og Einar Busterud (BBL), for det såkalte 0+-alternativet. At Hamar og Elverum går sammen om en løsning er en nyhet, en annen er at nå tilsynelatende er enighet om å samle akuttfunksjonene til det som tidligere har vært omtalt som erstatningssjukehuset på Hamar. For Hamar er det enkelt å se den store gevinster; et nytt og moderne akuttsjukehus og muligheter for utvikling av Sanderud sykehus og rehabilitetsfunksjonene i Ottestad. Det er vanskeligere å se hva godt det kan komme ut av samarbeidet for Elverum.

0+ kom som et svar fra Elverum kommune på COWI-rapporten som konkluderte med hovedsjukehus i Brumunddal, et akuttsjukehus på Lillehammer, elektivt på Gjøvik og nedleggelse i Elverum. Kaoset var i gang. Greit å merke seg at på dette tidspunktet satt Hamar-ordføreren stille i båten, Brumunddal var nært nok. Etter mye støy landet helseministeren på nytt hovedsjukehus i Moelv, akuttsjukehus på Lillehammer, elektivt sjukehus i Elverum og nedleggelse på Gjøvik. Statsråden bestemte også at 0+ med et erstatningssjukehus på Hamar skal reelt utredes. Men i tida før statsrådens vedtak, dro Hamar-ordføreren på frierferd til Gjøvik. - Jeg har hele tiden sagt at det bør ligge sjukehus i Hamar, Gjøvik og Lillehammer, var melodien da. Elverum ble ikke nevnt. Gjøvik ordføreren viste ingen interesse, der i gården er nærheten til Moelv det saliggjørende.

Det er vanskeligere å se hva godt det kan komme ut av samarbeidet for Elverum

Mange opplevde 0+-utspillet fra Elverum kommune som en videreføring av dagens struktur med akuttsjukehus på Lillehammer, Gjøvik og Elverum og et erstatningssjukehus i Hamar. Det endte ikke slik, men Elverum fikk elektivt sjukehus med såkalt indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk. Alt dette legges altså nå i potten. Det er et høyt spill om en uklar gevinst.