51-åringen fra Lørenskog har lenge hatt planer om å flytte Trysil Bil til andre enden av tomta på industriområdet på Mosanden, for å gjøre plass til en storvarehandel.

Dette er fremdeles grunnsteinen i utbyggingsplanene som nå har tatt fastere form.

Men Berg ser flere ulike utviklingsmuligheter av bygningsmassen som har historie tilbake til 1984, og som ligger i direkte tilknytning til lokalene til Shellstasjonen og Trysil Skishop langs fylkesvegen inn mot Innbygda.

Utbyggingsplanene er så omfattende at Hugo Valentino Berg ønsker å ha med seg en partner. Det er grunnen til at Trysilportalen på er lagt ut for salg.

– Å realisere utviklingspotensialet til Trysilportalen vil være såpass krevende at det kan være vanskelig å gjøre det alene. Jeg ønsker å få med meg en partner, men gjør jeg ikke det, vil jeg vurdere å gjøre det selv. Helst vi jeg være med å utvikle eiendommen, sammen med en annen aktør, men det kan også bli aktuelt å selge meg ut, sier han.

– Pris: 60–70 millioner

Trysilportalen ble lagt ut for salg i vår. Det er ikke antydet noen pris, men Hugo Valentino Berg antar at prisen vil ligge på mellom 60 og 70 millioner kroner.

Ifølge næringsmegler Oluf Schou i Realia AS har det vært prisforhandlinger med flere konkrete interessenter, men foreløpig har det ikke kommet noe konkret ut av samtalene.

Hugo Valentino Berg forteller at flere aktører har meldt sin interesse, hvorav fire-fem av disse kan være konkrete.

51-åringen har utviklet flere tegninger og forslag til hvordan den nye Trysilportalen kan se ut. Rammesøknaden er sendt til Trysil kommune.

– Jeg håper at det blir gitt rammetillatelse til nybygget til Trysil Bil i løpet av oktober, slik at bygget kan stå ferdig i løpet av 2024, eller første del av 2025. Det må påregnes et par års byggetid, sier han.

– Jeg håper at det blir gitt rammetillatelse til nybygget til Trysil Bil i løpet av november, og at nybygget reelt kan stå ferdig i 2026. Det må påregnes et par års byggetid og nybygget til Trysil Bil må nødvendigvis også bygges denne perioden. Eiendom tar tid, og her er det mange elementer som fortløpende må på plass, deriblant selvfølgelig prosessen i forhold til salg, sier Berg.

Storvarehandel

For folk som følger Trysilvegen inn mot Innbygda vil den største endringen i Trysilportalen være en nytt storvarehandel – i første omgang – om alt går etter planen.

– Vi jobber med å få inn leietakere som driver storvarehandel, av typen Jula, Rustad eller Biltema. Det er det behov for i Trysil, og å få på plass kjeder som vil etablere seg her, skal ikke være noe problem. Jeg har allerede vært i kontakt med et par kjeder som er helt konkret interessert, sier Berg.

Det vil naturlig også etter hvert bli endringer for delen av eiendommen hvor Økonomidekk v/Kai Haugen, som flyttet inn i 2020, leier.

– Trysil Bil eier 10 prosent av Økonomidekk, og Kai blir med videre i Trysil Bil – håper jeg. Jeg kan vanskelig se for meg noe tilhørende dekkavdeling til Trysil Bil uten Kai, sier Hugo Valentino Berg.

– Vil bli for all tid

I dag har Trysil Bil 24 ansatte. Berg er opptatt av å fortsette å eie og utvikle bedriften mange, mange år framover.

– For all tid, spør du meg – hvis de vil ha meg her, da, sier Berg med et smil.

– For meg er det viktigste å fortsette den gode utviklingen i Trysil Bil. Å tjene penger er vel og bra, og nødvendig for å skape noe som er bra og bærekraftig, men det er selve skaperprosessen motiverer meg mest. Trysil Bil er hjertebarnet mitt.

Hugo Valentino Berg eier hundre prosent av aksjene i Trysil Bil, gjennom selskapet Vendi Vidi Vici (latinsk for «Jeg kom, jeg så, jeg seiret»).

51-åringen har nå flyttet til Trysil. Han har fremdeles leilighet på Lørenskog, men sammen med sin kone tilbringer han stadig mer til i huset de har kjøpt i Nybergsund.

– Selger potensialet

Hugo Valentino Berg ser nærmest grenseløse utviklingsmuligheter for Trysilportalen. Det gjør også Oluf Schou.

– Det er først og fremst potensialet vi nå vil selge, sier næringsmegleren.

Berg vil etablere nybygget til Trysil Bil før byggingen av den nye Trysilporten tar til.

– Riving av det nåværende bygget til Trysil Bil kan gjennomføres uten det vil berøre bygningsmassen til Shell Trysil og Trysil Skishop, sier han.

Vidar Eggen eier Trysil Skishop og 80 prosent av aksjene i Shell Trysil. Ifølge Hugo Valentino Berg vil det etter hvert være mulig for Eggen å være med på prosjektet.

10.000 kvadrat

På en av tegningene som arkitekten hans har utviklet, er Shell Trysil og Trysil Skishop integrert i det planlagte nybygget.

Trysilportalen vil ha et totalareal på rundt 10.000 kvadratmeter, og tomta måler 11.820 kvadrat. Bergs selskap eier også en eiendom av tilsvarende størrelse på andre siden av Vestsidevegen. Det er her nye Trysil Bil er planlagt å bli oppført.

Eiendommen er i dag fullt utleid til Trysil Bil AS, Ze Bra Verksted AS, Økonomidekk AS og Boreal Travel AS. I dag har Trysilportalen leieinntekter på drøyt 3,1 millioner kroner. Fra nyttår vil de stige til 3,5 millioner.