Ifølge politifullmektig Ragnhild Hjermstad ved Innlandet politidistrikt, er saken fortsatt under etterforskning.

– Politiet har heller ikke fått tilbake svar på undersøkelsene av den døde hunden, sier hun.

– Kan du si noe om hvem denne siktede personen er, og om han/hun eventuelt har noen relasjon til hundeeieren?

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på de konkrete omstendighetene i saken, sier Hjermstad.

Det var natt til mandag 5. september at Ole Eriksen fant sin ni år gamle jämthund Buster siklende og med blod rennende ut av munnen inne i hundegården.

På stedet ble det også funnet en brødskive som etter all sannsynlighet inneholdt Plumbo. Hunden måtte senere avlives på grunn av omfattende etseskader i munn og svelg.

Saken ble anmeldt til politiet, og noen dager senere siktet politiet en person.

I det første avhøret nektet vedkommende å ha noe befatning med hendelsen, og ble løslatt kort tid etterpå.

Saken tok imidlertid en ny vending da personen, i et nytt avhør, erkjente å ha stått bak hendelsen som har preget lokalmiljøet på Koppang og i Stor-Elvdal.