Det bekrefter politiadvokat Ranveig Tufte overfor Dagbladet.

– Saken er oversendt statsadvokaten med min innstilling. Det er nå dem som vil avgjøre saken. Jeg kan ikke si noe om når man kan forvente at saken blir avgjort, sier Tufte.

Et halvannet år gammelt barn døde lørdag 5. juni i 2021 etter å ha blitt angrepet av to hunder i Brumunddal. Hendelsen skjedde da barnet var på besøk hos nær familie som eide de to hundene. Begge hundene ble avlivet samme dag.

Hundeeieren ble siktet for brudd på hundelovens paragraf 28, som innebærer at en hundeeier kan idømmes bøter eller fengsel i inntil seks måneder og bot dersom han forsettlig eller uaktsomt ikke sørger for å forebygge eller avverge at en hund angriper eller skader et menneske.

Det har gått hele ti måneder siden hendelsen, men Tufte forklarer til avisen at det dreier seg om en alvorlig sak, og at det har krevd en grundig etterforskning. I oktober sendte Innlandet politidistrikt ut en pressemelding om at det hadde framkommet nye opplysninger i saken som gjorde det nødvendig for politiet å innhente mer informasjon.