I høst har frivilligheten på Østlandet kunnet søke om støtte fra SpareBank 1 Østlandets Alle Henda-prosjekt. Mange lokale formål er blant de som nå får tildelt midler fra banken, blant annet utstyr for skiløyper på Ryssjøen og skileikanlegg i Hernes.

Det kom inn godt over 500 søknader fra lag og foreninger over hele Østlandet. Det er stor bredde i hva det er søkt om penger til, men fellesnevneren er at det skal bidra til aktivitet og gagne lokalsamfunnet.

Se hvem som har fått støtte lenger ned i saken.

Støtter gode krefter

– Klubber, lag og foreninger betyr enormt mye for lokalsamfunnene. De gjør en uvurderlig jobb med å skape aktivitet for både små og store og gi et godt tilbud i nærmiljøet. Som lokalbank er vi opptatt av å støtte disse gode kreftene, og Alle Henda-initiativet vårt er en del av dette. Mange av de som har søkt om støtte i regionen får tildelt midler, og vi håper pengene kommer godt med, sier Kjell Inge Bækken, regionbanksjef for Østerdalen i SpareBank 1 Østlandet.

Alle Henda-prosjektet er et ekstraordinært initiativ fra banken som kommer i tillegg til det Sparebankstiftelsen Hedmark hvert år deler ut i regionen. Sparebankstiftelsen Hedmark er største eier i SpareBank 1 Østlandet.

Til sammen 700.000 i støtte

Foreningen Ryssjøens venner er blant de som får tildelt penger fra Alle Henda i regionen. De har søkt om støtte til scooter for preparering av skiløyper ved Ryssjøen i østre Elverum.

– Pengene betyr mye og kommer veldig godt med. De blir et viktig bidrag for å få preparert skiløyper i området som foreningens medlemmer og mange andre har bidratt til å rydde i høst. Skiløypene vil være til glede for både små og store som bruker området ved den fine Ryssjøen om vinteren, sier Ola I. Woldmo i Ryssjøens venner.

Færre medlemmer enn før pandemien

Pandemien har nemlig ført til nedgang i både medlemstall og frivillig arbeid hos norske lag og foreninger. Fra 2019 til 2021 sank antall medlemmer i norsk idrett med 156.000 viser tall fra Norges idrettsforbund. Andelen som oppgir at de har gjort frivillig arbeid har falt fra 63 til 55 prosent i samme periode, ifølge organisasjonen Frivillig Norge. Heldigvis er det lyspunkter og i 2021 stoppet frafallet av medlemmer i idrettslag opp.- Nå gjelder det å få tilbake alle som har falt fra under pandemien, både utøvere og frivillige. I tillegg er det viktig å sikre at alle får muligheten til å delta, uavhengig av økonomi eller annet. Her gjør mange lokale lag og foreninger en fantastisk jobb. Som lokalbank heier vi på dette og vi benytter anledningen til å rose alle de frivillige som arbeider for at så mange som mulig skal bli inkludert, sier Bækken.

Stor respons

Spleis har blitt benyttet som plattform for søknader til Alle Henda. Der har det også vært mulig for andre å støtte formålene, og det har totalt kommet inn rundt tre millioner kroner fra 10.000 ulike givere. Dette kommer altså i tillegg til pengene som SpareBank 1 Østlandet deler ut over hele østlandsområdet gjennom Alle Henda-prosjektet.

Om tildelingsprosessen:

Juryer fra banken har gått grundig gjennom samtlige søknader som har kommet inn i løpet av søknadsperioden. Tildelingene er gjort etter en helhetsvurdering hvor det blant annet er sett på hvor allmennyttig formålet er og hvor mange det kommer til gode. I tillegg er tiltak rettet mot barn og unge blitt vektlagt.

Disse får penger i Østerdalen: