(Trønder-Avisa): – Vi har advart mot dette siden 2017. Her innføres det et produkt som minst 550.000 kjøretøy ikke kan bruke, sier markedssjef Henning Kjensli i Amcar Norge.

I disse dager innføres 95 oktan E10 som nytt hovedprodukt for bensin, og faser nå ut 98 oktan E0. Ifølge NAF vil dette gå greit for biler nyere enn 2011, og også for mange eldre enn dette. Men for en del eldre biler, og ikke minst for bilentusiastene med veteranbiler, kan dette gi alvorlige konsekvenser.

– I beste fall vil motoren få feil tenning og ikke fungere optimalt. I verste fall snakker vi om et motorhavari, sa leder Stig Mikalsen for NAF-stasjonene i Stjørdal, Levanger og Steinkjer til Trønder-Avisa onsdag.

Han får støtte av markedssjefen i Amcar Norge som sier at de blant annet støtter seg på erfaringer fra USA hvor tilsvarende ble innført i 2005. Kjensli viser til at etanol er et løsemiddel som blant annet ødelegger pakninger i eldre motorer og som heller ikke er tilpasset forgassere uten innsprøytning.

150 entusiaster i klubben

Steinar Nilsen er nestleder Nord-Trøndelag Motorhistorisk forening, hvor 150 entusiaster har mange kjøretøy som ikke kan gå på den nye drivstofftypen.

– Vi har 150 medlemmer, og selv om ikke alle eier et kjøretøy, er den mange gamle kjøretøyer og per i dag kjøper vi en tilsetting som høyner oktannivået. Problemet er tatt opp på landsmøtet for Motorhistorisk forening, uten at det har kommet til noe konkret.

Nilsen har selv hatt flere VW bobler i sitt eie, og kjører i dag en 1971 modell. Denne har han tatt sjansen på å kjøre på 95 oktan, uten å vite hva konsekvensene vil bli.

President Tore Green i Amcar Verdal sier utfordringene med den nye drivstofftypen og bortfallet av 98 oktan, ikke har vært noe stort tema foreløpig i klubben, og at de støtter seg på Amcar Norge.

Fersk rapport fra amcarmiljøet

Amcar Norge har nylig offentliggjort en rapport «Initiativ for forutsigbar tilgang på 98 oktan E0 (sikringskvalitet). Her foreslås det tre tiltak:

  • Lovpålagt krav om salg av sikringskvalitet E0.
  • Sikringskvalitet 98 oktan E0 tas ut av omsetningskravet.
  • Avgifter på 98 oktan sikringskvalitet E0 fjernes eller reduseres.

Og konklusjonen i rapporten er blant annet at bensinkvalitet E5 med inntil fem prosent etanolinnblanding ikke kan være sikringskvalitet, fordi hovedtyngden kjøretøy sikringskvalitet er ment å ivareta ikke er konstruert for å benytte etanolholdig bensin.

De mener også at den nye bensintypen bare kan tilbys på steder der det finnes utsalgssted for 98 oktan E0 innen 50 kilometer.

– Vi har tatt opp problemet med bransjeorganisasjonen for drivstoffsalg flere ganger, men opplever at vi blir møtt med et skuldertrekk, sier markedssjef Henning Kjensli i Amcar Norge.

Bransjeforeningen tar det på alvor

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Fagsjef Kjartan Berland har følgende kommentar til at Amcar Norge føler de blir møtt med et skuldertrekk:

– Jeg synes det er synd at de opplever at vi ikke tar dette på alvor. Vi mener selv at vi tar det på det største alvor og gir god informasjon, og at våre medlemmer tilbyr et produkt som tilfredsstiller myndighetskravene og kvalitet.

Han sier videre at de som bransjeorganisasjon ikke kan gå inn og avgjøre hva som skal tilbys av de forskjellige produktene. Dette er opp til hvert enkelt selskap å bestemme..

Til de som har oppfattet at det på sikt ikke vil bli mulig å få tilgang på E980, sier han at dette er det etterspørselen og markedet som vil avgjøre.

– Hos våre medlemmer vil bensin 95 oktan, iblandet inntil ti prosent bioetanol, være det nye hovedproduktet for bensin. I dag tilbys bensin 98 oktan på flere steder, og det er så langt ikke blitt innblandet bioetanol i dette produktet.

Han tror ganske sikkert at flere leverandører vil fortsette å levere ublandet 98 prosent bensin. Men hvor mange – og hvor langt det vil være mellom de til tilbyr produktet, vil det ifølge Berland være markedet som bestemmer.