Hva er det vi egentlig stemmer for – eller i mot?

DEMONSTRASJON: Det var demonstrasjon utenfor kommunehuset da skolesaken i Åsnes var oppe i formannskapet for to uker siden.

DEMONSTRASJON: Det var demonstrasjon utenfor kommunehuset da skolesaken i Åsnes var oppe i formannskapet for to uker siden. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er et relevant spørsmål. Når man leser ulike innlegg på sosiale medier og i avisene, kan det se ut som om det vi skal stemme over er å legge ned skoler, legge ned grender, legge ned butikker og andre tilbud i grendene. Da jeg stilte meg til disposisjon for Senterpartiet gikk jeg ut med at jeg vil jobbe for at Åsnes skal være en robust kommune. Dette med utgangspunkt i de utfordringer Åsnes kommune har, og står ovenfor. Prognosene om befolkningsutviklingen sier sitt. Prognosene om andelen barn og unge i forhold til andelen eldre sier sitt. Folkehelseprofilen sier sitt. Vi vet at overføringene fra staten henger nøye sammen med folketallet i kommunen, og det er ulike satser for ulike aldersgrupper. Overføringene fra staten er den viktigste inntektskilden kommunen har. Så det er klart at økonomien setter en ramme for kommunens drift, og også barnehager og skoler.

Når vi den 26. oktober skal beslutte fremtiden for barn og unge i Åsnes når det kommer til barnehage og skole, er det likevel det faglige og det sosiale for elevene jeg er opptatt av. Hvordan kan vi sikre det faglige tilbudet til barna i de neste 20 årene? Hvordan kan vi sikre at vi klarer å oppfylle kravene i Fagfornyelsen – den nye læreplanen for skolen, lærernormen i skolen, pedagognormen og bemanningsnormen i barnehagen? Hvordan kan vi ha en skikkelig satsning på tidlig innsats? Åsnes kommune har gjort gode grep med å samle ressurser under Familiens Hus, og gjennom Åsnes-modellen. Hvordan kan vi videreutvikle det? Resultatene av dette arbeidet ser vi ikke før om 10-15-20 år. Det er et langsiktig arbeid, som krever forutsigbar innsats.

Barnehagene og skolene i Åsnes er gode, med dyktige ansatte. Det er det ikke snakk om å rasere tilbudet, men å samle de gode egenskapene og kvalitetene hver av disse bringer med seg. Hvorfor kan vi ikke skape verdens beste Åsnesskole? Ha et samlet fokus på tidlig innsats, barnehagen som opplæringsarena og skolen som utdanningsarena. Om så Åsnes barneskole blir liggende på Flisa, så er det ikke dermed sagt at skolen må være en «asfaltskole», ikke kan ha drivhus eller dyrke grønnsaker og blomster, ikke kan være tuftet på naturopplevelser, ikke vil ha stor nok uteplass for barna. Nå i første omgang skal vi stemme for om vi vil ha en felles skole for elevene. Planleggingen av hvordan det hele skal bli kommer i neste runde.

«Politikerne i Åsnes må evne å løfte blikket», sier noen. Det er jeg helt enig i. Og gjerne så høyt som mulig. Jeg er enig i at elevene kan få det samme faglige utbyttet på mindre skoler som på større. Det som må ligge til grunn da er at man har ressurser nok å sette inn i form av undervisningspersonale. Det samme gjelder for barnehagene. Små barnehager kan gi barna det samme som større barnehager. Igjen kommer vi tilbake til ressursene. Barnehagene driver på et minimum allerede i dag. Åsnes har ikke de økonomiske musklene for å ha de nødvendige ressursene i barnehagene og skolene, verken på kort eller lang sikt. Og hvorfor er det slik? Det startet lenge før Covid-19 skylte inn over landet vårt, selv om det selvfølgelig er med på å forverre bildet. Det har vært en villet politikk fra flere regjeringer enn den sittende, at kommunene har fått strammet inn budsjettene sine som en følge av lavere overføringer. Dette har skjedd over tid, og presset flere kommuner til å justere ned budsjettene sine, nedbemanne, kutte i tjenestetilbud, la være å vedlikeholde, justere ned innkjøpsgraden etc. I neste økonomiplanperiode (de neste fire årene) skal Åsnes kommune spare inn 30 millioner kroner. I samme periode vil andelen eldre øke betraktelig i forhold til andelen unge i Åsnes. Det er behov for en snuoperasjon. Vi må rigge oss for å kunne yte gode helsetjenester til eldre, samtidig som vi skal ivareta et godt faglig tilbud til barn og unge. Det må være «ja takk, begge deler», men på en økonomisk bærekraftig måte.

Jeg sier

- JA til å samle barnehagene til et kommunalt barnehagetilbud i sentrum, og fortsatt godt samarbeid med de private barnehagene.

- Ja til èn felles barneskole for alle elevene i Åsnes, hvor de gode kvalitetene fra dagens skoler samles.

- JA til et samlet fokus på tidlig innsats.

Ellinor Bjerke
Kommunestyrerepresentant for Åsnes Senterparti og leder for hovedutvalg oppvekst i Åsnes

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken