Gå til sidens hovedinnhold

Hva er et akseptabelt tap for deg, Rotevatn?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi kan lese i Nationen 19. juli at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), etter mye om og men, innvilget fellingstillatelse på en bjørn i Bardu. Og dette etter at det var funnet fire sauekadavre drept av bjørn. Etter tidsbruken på saken, var nok dette for Rotevatn i utgangspunktet et akseptabelt tap.

Vår påstand begrunner vi med at Rotevatn i forbindelse med håndteringa av en slagbinne i 2020 omtalte at tapet i de beiteprioriterte områdene som akseptable. Altså, et dokumentert tap på åtte sauer i beiteprioriterte områder er akseptabelt.

Rovviltnemdene forholder seg til rovviltprioriterte områder og beiteprioriterte områder, normaltap, tap til rovvilt, bestandsmål og to-delt rovviltforvaltning og prioriterer kvoter for uttak etter dette. Klima- og miljøministeren bruker også definisjonen akseptabelt tap. Hvem definerer hva som er akseptabelt og uakseptabelt? Slik vi ser det, er det ministeren som tar seg til rette og benytter denne makten, og det er helt uakseptabelt. Han må i likhet med resten av forvaltningen forholde seg til vedtatt rovviltforlik og de definisjoner og retningslinjer som er nedfelt der.

En løsning med stående skadefellingstillatelse i beiteprioriterte områder er det flere ordførere som tar til orde for. Vi mener at det ikke skal være tap til rovvilt i beiteprioriterte områder. Dersom det skjer, skal skadegjører tas ut raskt og effektivt. Når det er funnet et kadaver drept av rovvilt i beiteprioriterte områder skal det gis skadefellingstillatelse eller gjennomføres en flytting av rovviltet fra disse områdene umiddelbart. Dette uttrykkes svært klart i Rovviltforliket i 2011. Forliket har som intensjon å dempe konfliktnivået og samtidig skape forutsigbarhet.

Rovviltnemndene skal forvalte slik Stortinget har bestemt, med den ordlyden og definisjoner som er vedtatt. Forvaltningsplaner er godkjente og basert på dette.

Så da spør vi deg Rotevatn; hva er akseptable og uakseptable tap og hvordan definerer du disse?

Aud Hove
Leder Rovviltnemnd 3, Oppland

Stein Tronsmoen
Leder Rovviltnemnd 5, Hedmark

Kari Anita Furunes
Leder Rovviltnemnd 6,Trøndelag, Møre og Romsdal

Kommentarer til denne saken