Gå til sidens hovedinnhold

Hva kan Våler kommune ansvarliggjøres for ved å nekte vindkraftdispensasjon mandag?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til kommunestyret i Våler i Solør.

Siste nytt i saken om dispensasjonssøknaden fra Austri Vind er at politikerne i Våler kommunestyre med hederlige unntak har kastet kortene grunnet trusler fra utbygger. Trusler om erstatning. For hva?

Skulle vindkraftanlegget måtte fjernes som en konsekvens av nei til dispensasjon så kan tårn og turbiner avhendes et annet sted der det er klart for bygging. Det oppleves mangel på reservedeler i vindkraftmarkedet i Norge nå og deler fra Finnskogen har et marked. Dette er isolert sett en løsning NMF mener Våler kommune må anskue, uavhengig av hva en mener om vindkraft. Det er en løsning NMF støtter for å skjerme Finnskogen fra turbinene da andre anlegg i Norge dessverre vil bli fullført. Og mot NMF sin vilje.

15 turbinvinger fra Finnskogen anlegget er allerede på retur til Danmark p.g.a. feil. Da gjenstår 24 vinger og 13 tårn for demontering. Kostnadene for demontering og evt transport må kommune og utbygger enes om og avkorting her for kommunens del kan skje ved at utbygger ikke trenger restituere anleggsveiene men at de består for alternativ bruk.

Saken om lovligheten i utbyggingen skriver seg til det som skjedde i dramatiske dager i mai 2019, der rådmann innstiller soleklart på at frist er utløpt, arbeidet fortsetter, daværende ordfører Svenkerud skriver 14. mai at det skjer på egen risiko, Austri er sågår i gang med en ny søknad allerede da, m.a.o en innrømmelse av at utbygger ikke er sikker på om det de gjør er innenfor loven.

NMF mener Våler kommune har en god sak i en eventuell rettssak. Skulle kommunen idømmes å betale en erstatning vil det langt fra være anleggskostnaden, men en sum som reflekterer deler av kostnaden med montering/demontering. Vi sier deler da utbygger har bygget ulovlig, ifølge Sivilombudsmannen og burde skjønt at det famøse vedtaket 27 mai 2019 i kommunestyret ikke kunne stå seg på sikt. Et forlik bør kunne inngås

I valget mellom å måtte nedbetale et lån for erstatning til utbygger, fremfor å ha et varig sår i Finnskogen sin unike fremtoning,et varig sår i deler av befolkningen og visshet om at en kunne gjort annerledes, så burde valget for kommunestyret på mandag 3 mai 2021 være enkelt.

Jan-Hugo Holten
Regionansvarlig Østlandet og saksbehandler på Finnskogen-utbyggingen Norges Miljøvernforbund (NMF)

Kommentarer til denne saken