Det skjer ofte allerede i romjula; onkel, tante eller bestemor spør hva ungdommen i huset skal gjøre etter ungdomsskolen, for søknadsfristen til videregående er jo 1. mars. Svaret blir altfor ofte at "mamma sier at.." eller at "rådgiveren på skolen sier at.." jeg bør ta studiespesialisering; for da står døren åpen for høyere utdanning.

Mange har opplevd akkurat dette, både i juleselskap og i andre sammenkomster. Men det finnes som kjent mange veier til Rom, og det samme gjelder for utdanning til et yrke. Det er altså mange veier til en høyere utdanning, dersom det er målet. Og en av veiene er å gå via en byggfaglig studieretning. Dette er også veien til en sikker jobb, en jobb som gir mange muligheter, en jobb der du ser resultater av det du har gjort når arbeidsdagen er over, som kan stimulere gründeren i deg og som gir store muligheter innen det grønne skiftet. Og som lærling for du dessuten lønn under utdannelsen.

Det er viktig at mødre, fedre og rådgivere er klar over dette, og ikke påvirker ungdommen til å ta en utdanningsretning som gutten eller jenta egentlig ikke ønsker eller passer til, som kan viser seg å være en stor omvei til det virkelige og ønska yrkesmålet.

Det er så mange misforståtte oppfatninger av hva yrkesfagene er for noe, og hvilke muligheter for eksempel et fagbrev i byggfag kan gi når det gjelder en god jobb og videre karriere. Og det er jo ikke slik at dersom sønnen eller datteren har seks i alle fag på ungdomsskolen så er det eneste rette å studere medisin eller odontologi.

Nei, dersom interessen til ungdommen er en helt annen, kanskje å jobbe innen bygg og anlegg, kanskje starte for seg selv og bli selvstendig næringsdrivende, ja, så bør en selvsagt velge en bygg- og anleggsrelatert utdanning fra starten av; og ta fagbrev. Dersom en vil gå videre, så er både fagskole og universitet en mulighet.

Norske bygge- og anleggsplasser har mange dyktige fagfolk som både har fagbrev og ingeniørutdanning på ulike nivåer. Byggeplassen representerer et stort mangfold både i utdanning og fagkompetanse, men også i alder og kulturer. Men det jeg gjerne skulle sett mer av er jenter på byggeplassen! En jobb innen bygg- og anlegg er absolutt noe også for jenter, så her har vi alle en jobb å gjøre, ikke minst rundt kjøkkenbordet og på rådgiverkontorene.

NHOs kompetansebarometer og medlemsundersøkelse viser at det innen bygg- og anleggsbransjene er et stort kompetansebehov i dag, og det vil det også være i uoverskuelig framtid. Vi skal alltid bygge nytt i dette landet, og vi skal alltid holde ved like og restaurere det som allerede er bygget. Dette er trygge bransjer, noe vi ikke minst har erfart nå under pandemien. Du hører sjelden eller aldri om byggeplasser som sier opp eller permitterer tilsatte. Små og større bygge- og anleggsfirma har nok av arbeid, og nærmest skriker etter arbeidskraft innen ulike fagfelt.

Så oppfordringen til dere som påvirker ungdommen til videre utdanningsløp er å starte med å undersøke hvilke interesser den unge har, og deretter stimulere vedkommende til å få interessen fulgt opp. Om barnet har karakteren tre, fire, fem eller seks bør ikke spille noen rolle. Mulighetene til å bruke evnene sine har en uansett om en tar snekker-, maler-, taktekker- eller maskinførerutdannelse. Det verste en kan gjøre er å påvirke barnet sitt til å starte på noe det egentlig ikke ønsker eller passer til, bare fordi det er mer "stas" å fortelle det til andre; i juleselskapet.

Nina Solli
Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Oslo