Under en biltur fra Trysil til Elverum for snart 30 år siden fortalte Halldis Moren Vesaas om hva kultur betydde for henne da hun vokste opp. For henne var drømmen å se Roma og Paris, der de store kunstnerne holdt til. Over senga hadde hun et selvportrett av maleren Rafael og han var så vakker at Halldis lenge nektet å tro at det var en mann.

Men hennes store helt var forfatteren Halvor Floden. Når han kom til gards, ble flagget heist på Mora.

Halldis Moren Vesaas er en del av Trysils stolte kulturarv. En kulturarv det er viktig å ta vare på og videreføre til framtidige generasjoner. En satsing på kulturskola, arrangementer og samlingsarenaer er viktig for kulturformidling og for å skape et rikt kulturliv.

Kommunebudsjettet for 2020 gikk hardt ut over mange sektorer og tjenester. Kommunepsykologen og barnehagegarantien ble fjernet. Redusert spesialundervisning og færre demensplasser på Borgtun. Økt foreldrebetaling og færre plasser på kulturskola. Dette for å nevne noe.

Mange av Trysil kommunes kulturtilbud er ikke lovpålagte, men det betyr ikke at det er av mindre betydning. Vi mener kultur er viktig for å bygge identitet og samhold. Trysilkultur er med på å gi identitet til tryslingen. Kultur er også krydderet i hverdagen, noe som gir glede til både store og små i en ellers hektisk hverdag.

Nå går kulturlivet i Trysil en usikker tid i møte. På grunn av budsjettet til Senterpartiet, Frp og SV, er kommunen allerede over én halv million kr i underskudd. Partiene salderte nemlig budsjettet med fantasiinntekter på til sammen kr 655 000. Kulturavdelingen vår er ikke et kommersielt arrangementskontor, men en hardtarbeidende gjeng som fra før snur hver eneste krone og tilbyr kulturtjenester og arrangementer som perler på en snor til glede for alle tryslinger.

Tirsdag 25. februar er kommunestyret nødt til å ta stilling til hvilke kutt som skal gjøres for å dekke inn «urealistiske tiltak», som rådmannen skriver. Han foreslår å kutte mer i kultur for å dekke inn underskuddet. Trysil Arbeiderparti ønsker ikke å kutte enda mer i kultur. Trysil er kulturbygda!