Gå til sidens hovedinnhold

Hvem skal bemanne og betale sykehusene i Innlandet?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hovedutfordringen for norsk helsevesen i framtiden er rekruttering, ikke minst i Innlandet som har nasjonens høyeste fødselsunderskudd. Som det er påpekt i innstillingen til styret i Helse Sør-øst i saken om «Videreføring av planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet»: «Den viktigste innsatsfaktoren i helsetjenesten er medarbeidere og ledere» Dette er også et hovedpoeng i prosjektrapporten til COWI.

Det planlagte Mjøssykehuset vil være klart til bruk rundt 2030. På dette tidspunkt vil antallet i aldersgruppen 16-18 år i Innlandet være redusert med 11,4%. For regioner som er pekt på å være rekrutteringsbase for et nytt sykehus i Moelv vil utviklingen i disse ungdomskullene være slik: Lillehammer-regionen -7,5%, Gjøvik-regionen -15,6%, Sør-Østerdal -13,2% og Hamar-regionen -0,7% (kilde Innlandet fylkeskommune). De to eneste kommunene i Innlandet som vil ha flere innbyggere under 18 år i 2030 enn i dag, er Hamar og Stange. I begge kommunene blir sykehusene nedlagt! (Sanderud og Hamar).

For mange helsearbeidere i Stange og Hamar vil jobb ved sykehusene i Oslo-området være et reelt alternativ. Togfrekvensen fra Hamar til Oslo vil i 2030 være det dobbelte av Hamar-Moelv. Fra Stange stasjon til Oslo S vil reisetiden i 2030 være ca 45 minutter, ti minutter mer enn til Moelv. Reisetider og frekvens vil også ha betydning for muligheten til å hente kompetanse fra Oslo.

Alle disse forholdene er påpekt i samfunnsrapporten fra COWI. Styrevedtaket og vurderingene i Sykehuset Innlandet har imidlertid ikke hensyntatt de faglige vurderingene denne rapporten. Derimot har styreflertallet lagt stor vekt på hva enkeltkommuner og fylkeskommunen mener om plasseringen av Mjøssykehuset. Det er imidlertid ikke kommunene som er tillagt stor vekt i plasseringen av Mjøssykehuset som vil stå for rekrutteringen til det samme sykehuset. Over halvparten av Innlandets kommuner hadde mindre enn 10 fødsler i første kvartal 2021.

På det siste styremøtet i Sykehuset Innlandet ble det informert at sykehuset får et nedtrekk i inntektene på 123 millioner kroner. Årsaken er dårlig befolkningsutvikling. Utviklingen i Innlandet gjør altså at vi får mindre penger til helsetjenester og dårligere helsetilbud. Sykehus kan legges der det er rekrutteringsgrunnlag og der det gir størst befolkningseffekt og samfunnseffekt. Eller de kan legges der man kan forvente rekrutteringsutfordringer, dårligere samfunnseffekt og dermed enda mindre penger å drive sykehusene for i framtiden. Flertallet i styret i Sykehuset Innlandet har valgt å gjøre det siste, plassere sykehusene på den måten COWI anbefaler minst. Resultatet vil vi bli presentert regningen for i årene som kommer, enten vi bor ved Mjøsa, Vangsmjøsa eller Femunden.

Einar Busterud
Ordfører, Hamar kommune

Kommentarer til denne saken