Hvis skoler og barnehager åpner igjen, mister Elverum arbeidskraftreserven innen helse og omsorg

På grunn av koronakrisen har Elverum kommune omdisponert rundt 60 ansatte til pleie- og omsorg. Hvis skoler og barnehager åpner igjen, blir denne arbeidskraftreserven borte.