I vinter satte Nortura-ledelsen i gang en utredning for å se på konsekvensene av å legge ned kyllingslakteriet i Elverum. Bakgrunnen er at Nortura vil samarbeide med konkurrenten Ytterøykylling om å etablere et nytt og moderne slakteri på Røra i Trøndelag. For å øke konkurransekraften for begge selskapene gjennom kortere transporttid, økt effektivitet og reduserte slaktekostnader, vurderes altså en nedleggelse av Innlandets eneste kyllingslakteri. 120 arbeidsplasser kan gå tapt, 90 lojale kyllingprodusenter står i fare for å miste stedet for levering.

Kyllingprodusentene og Bondelaget er med rette bekymret for at Nortura som et samvirkeforetak er på vikende front. Ideen med et slik foretak er at det eies og styres av brukerne og at virksomhetens formålet er til nytte for dem. Nytten i et samvirkeforetak er det styrende, ikke avkastning.

Det rimer svært dårlig med å inngå samarbeide med et privateid aksjeselskap. Et selskap som tre investorer står bak og som de siste åra har måttet tåle kritikk for blant annet dyrevelferden. Det er sjølsagt ikke ulovlig å tjene penger på kyllingslakting, ikke er det forbudt å ville tjene enda mer heller. Men det er betimelig å spørre hva som er viktigst, profitten eller brukernes nytte.

Det er betimelig å spørre hva som er viktigst, profitten eller brukernes nytte

Det er også lov å stille spørsmålstegn ved måten beslutningene skjer på. I slutten av april kom meldingen om Norturas intensjonsavtale med Ytterøykylling om det nye anlegget og at slakteriet i Elverum var i spill. Responsen var enorm. Ordførere og kyllingprodusenter i hele Innlandet slo ring rundt anlegget i Elverum. Konsernledelsen svarte med at ikke noe er bestemt og at saken skal utredes grundig. Opprinnelig skulle styret ta sin beslutning 18. oktober. Torsdag ble det kjent at utredningen er ferdig og vedtak vil bli fattet til uka. En nedleggelse av 120 arbeidsplasser og som frarøver 90 kyllingprodusenter sitt mottak, er svært alvorlig for vår region. Vi hadde fortjent en langt bedre håndtering og involvering.