Gå til sidens hovedinnhold

Hvor går veien videre, Elverum Fotball?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bakgrunnen for mitt innlegg er min bekymring rundt Elverum Fotballs toppfotballsatsingen er på vei, og hvordan klubben har tenkt å ta dette videre.

Som en som gjennom flere år har brukt stort sett all ledig fritid i klubben og fortsatt brenner for at Elverum fotball skal være en klubb i norsk toppfotball, Postnord eller høyere, er det urovekkende å lese først intervjuet etter tapet for Gjøvik/Lyn forrige helg med hovedtrener Stian Aasen, og gårsdagens intervju med daglig leder Ole Anders Arntzen.

Jeg tar utgangspunkt i at den sportslige strategiplanen fortsatt er den samme som i fjor, og at klubbens styre nå har endret denne i løpet av siste uke. Denne ligger jo på klubbens nettsider og er virker å være gjeldende frem til og med 2023.
Der heter det «Drive spillerutvikling til egne a-lag og høyere nivå. A-lag herrer er klubbens flaggskip, og skal kjemp i toppen av PostNordligaen»

Trodde dette strategidokumentet dannet grunnlaget for hva klubbens daglige leder skal arbeide for.
Eller har det blitt endret, utenfor klubbens styrende organer i løpet av den siste tiden?

Hva skal man si…Først å fremst må jeg si, hva med å ta ansvar for at årets målsetning ikke ble nådd først.Minner sterkt om ansvarsfraskrivelse disse to intervjuene.
Klubben har vært krystallklar på at kun opprykk er godt nok, frem til de harde realiteter er fastslått, man er ikke god nok. Tror ikke man skal skyve hoveddelen av dette ansvaret over på de som har hatt ansvaret før.

Det må ha vært en kort evaluering i klubben, for i løpet av en uke har man fått gjennomført en grundig evaluering og konkludert med nok en ansettelse er løsningen på klubbens utfordringer.

Løsningen synes å være nok et kjapt kortsiktig tiltak, hvor man skal bruke 5-600 000 kr på å ansette en sportslig leder i en klubb som er på 4.nivå i norsk Fotball? Faren for å ikke treffe er nok også her stor, i likhet med spillerkjøp. Er dette gjennomtenkt?
Jeg vil anslå at klubben allerede i dag har lønnsutgifter i administrasjonen på over 2 millioner.
Av de begrensede ressursene Elverum rår over, skal man bygge en administrasjon som ingen andre på dette nivået er i nærheten av?

Da klubben styre valgte å ikke ansette en markedsansvarlig i 2018/19, ble grunnlaget for inntekter så si revet bort på dagen.
Sponsorer og andre bidragsytere falt fra, det kreves daglig og jevnlig oppfølging av disse for å sikre inntekter på det nivået som klubbens sportslige målsetninger tilsier.
Og sett opp mot dagens administrasjon, hvor de fleste ikke har et ansvar for å skaffe inntekter, blir det sett fra min side dobbelt feil å ansette en til som ikke skal skaffe økonomiske midler til driften.

Analysene har vært gjort før, det er lite nytt i Arntzens innspill. Disse synspunktene i stort har blitt dratt frem i evaluering etter evaluering i den tiden jeg tilbrakte i klubben, men har dessverre ikke blitt tatt tak i av styret.

Klubben må ha sammenheng mellom sin strategiske målsetning og hvordan klubben drives.

Som nevnt, dette har vært påpekt tidligere i Elverum Fotball,men styret har valgt å se bort fra de innspill de har fått.
Dessverre, generelt når man har et styre og styreleder som har minimal kompetanse innenfor ledelse og organisasjonsutvikling i en fotballklubb, er det nødt å gå feil om man ikke er villig til å se på sammenhengen mellom den reelle situasjonen og målsetninger som langt overskrider de reelle muligheter. For å nå en strategisk målsetning, må man arbeide systematisk og grundig for å bygge opp det som trengst, både organisatorisk, infrastruktur og ressursmessig.

Klubben trenger et styre som LEDER klubben, som evner å se sammenhengen mellom ressurser og sportslige målsetning og realismen i disse.

I dag har man allerede en svært dyr administrasjon som ikke har nevneverdige resultater å vise til, da er ikke løsningen etter min mening at de samme personene skal ansette en til, uten å ha sett dette opp mot strategiske mål og reelle muligheter for å lykkes.

Slik jeg oppfattet det, ble dagens daglige leder ansatt på hans spisskompetanse innenfor spillerlogistikk som ble brukt som et av de viktigste argumentene for ansettelsen, så hvorfor trenger klubben en sportslig leder i tillegg? Det ligger nok en kraftig erkjennelse i Arntzens intervju, det er ikke så enkelt i den praktiske verden, og Elverum er ikke verdens navle, så å hente gode spillere er utfordrende.

Det må tenkes radikalt nytt i Elverum fotball.

Enig i at man må satse sterkere på egenutviklede spillere, og der ligger klubben langt tilbake.
Gjennom de siste 10-15 åren her Elverum ikke produsert i nærheten av hva man burde med den yngres avdelingen de har. Det er unntaksvis man har fått opp spillere som innehar den standarden som klubbens sportslige målsetninger tilsier.
Hva som er årsaken, det jeg har ikke svaret på, men at noe er fundamentalt feil i den modellen klubben kjører, er enkel statistisk og empirisk bevist.

Medlemmene i klubben må ta rev i seilene, dagens ledelse har ikke forutsetningene for å gjøre Elverum til en klubb som klubbens egen strategi tilsier - At Elverum fotball skal være en toppklubb i Postnord, og ved jevne mellomrom spille i OBOS.

Det finnes to enkle løsninger på denne problemstillingen:

  1. enten må nok ressurser legges ned og klubben bygges opp så målsetningen realistisk er oppnåelig.
  2. endre målsetningen til det som er realistisk, sett i lys av tilgang på spillere og ressurser.

Det mangler kompetanse i styret, og klubbens administrasjon.

For mye ressurser brukes på ulike prosjekter som ikke gir sportslig avkastning, verken i spillerutvikling eller på dagens A-lag.

Jeg oppfordrer medlemmer og folk med interesse for Elverum Fotball, møt opp på neste årsmøtet og gjør noe med dagens mindre gode ledelse av den flotte klubben Elverum Fotball.

Kommentarer til denne saken