“Høyre vil ta vare på naturmangfoldet gjennom en kombinasjon av frivillig vern, bærekraftig bruk og naturbasert verdiskaping basert på en sterk, privat eiendomsrett.
 

Norsk natur er i generasjoner formet gjennom naturbasert verdiskaping basert på respekt for privat eiendomsrett og bærekraftig bruk.

Høyre vil følge opp ulveforliket på Stortinget, med mål om å redusere belastningen med ulv og dempe konfliktnivået.”

Ikke mine ord, men fra Høyres stortingsprogram 2017-2021.

Hvor gikk det galt, Erna? For det står lite eller ingenting om ambisjonen om å følge opp ulveforliket i Jeløyaerklæringen. Klima- og miljøstatsråden gjør som han vil og følger ikke opp, uansett hva Stortinget har sagt. Hvor ble det av vår politikk, Erna? Forsvant den i regjeringsforhandlingene? Eller står du ikke inne for den selv?

Det pågår ny regjeringsforhandling. Her kommer fløypartiene til å stille flere politiske krav for å fortsatt være med. Hvilke krav har Høyre? Eller er det som Aslak Bonde skriver i sin kommentar i Morgenbladet før jul at “Høyre som parti stiller nemlig ingen krav. Dets representanter på Stortinget kommer til å stemme for det som er nødvendig for å sikre Erna tre nye år som statsminister, og for å sikre hennes plass i historien som den som samlet de borgerlige partiene.”

Klima- og miljøstatsråden gjør som han vil og følger ikke opp, uansett hva Stortinget har sagt

 

Er det her vår politikk og ideologi forsvinner? Som prisen for å beholde regjeringsmakt?

For vi i distriktshøyre ser fint lite til Høyres programfestede oppfølging av ulveforliket, og heller ikke til “bærekraftig bruk og naturbasert verdiskaping basert på en sterk, privat eiendomsrett.”

For to år siden deltok vi i fakkeltog foran Stortinget for å demonstrere for at regjeringen skulle følge opp stortingsvedtaket om bestandsmål (rovdyrforliket). Det er flere ulv enn noen sinne, og nå kommer vi tilbake i samme ærend! Altså for å demonstrere for noe som Stortinget har vedtatt, og som regjeringspartiet Høyre også har programfestet, men som regjeringen ikke gjennomfører.

Jeg er trygg på mitt ideologiske fundament og tilhører grunnfjellet i Høyre. Jeg tror på Høyres ideologi, men tvilen har fått tak overfor regjeringsprosjektet ditt, Erna.