Hvorfor er det behov for en oppløsning av Innlandet fylkeskommune og en reetablering av sterkere lokal styring?

  • Demokratisk underskudd ved tvangssammenslåingen da en håndfull maktpolitikere på Stortinget samlet seg og tegnet nytt kart
  • Det var massiv motstand i begge de opprinnelige fylkene mot dette
  • Det er lengre avstand til maktsentraene Lillehammer og Hamar med Innlandsmodellen
  • Denne strukturen har ikke forankring i kollektive løsninger (f.eks. fra Os i Østerdalen til Innlandstrafikkadministrasjonen på Lillehammer, eller fra Vang i Valdres til Tannhelsetjenesteadministrasjonen på Hamar)
  • Det er enda ikke vist i klar politisk handling konkret vilje til å etablere funksjonelle helårsforbindelser på tvers av det gigantiske fylket Innlandet. Uttrykt ønske er ikke nok; det må penger på bordet

Bruk stemmeretten din!

Stein Tronsmoen
Fylkestingsrepresentant, Senterpartiet
Leder for Hovedutvalg for samferdsel i Innlandet, Innlandet fylkeskommune