Hytta kan bli fast bopel i Løtenfjellet

HYTTEDRØM: Løten kommune vil vurdere å tillate hytteeiere å bosette seg fast på hytta, som her i Svaenlia ved Budor.

HYTTEDRØM: Løten kommune vil vurdere å tillate hytteeiere å bosette seg fast på hytta, som her i Svaenlia ved Budor. Foto:

Flere kommuner har allerede åpnet for at hytteeiere kan bosette seg fast på hytta. Nå vil Løten kommune vurdere det samme.

DEL

– Jeg har hatt hytte på Budor i flere år og er mye på hytta. Når jeg går av med pensjon, vil det være gunstig og naturlig for meg å ha hytta som min faste bopel.

Det skrev en hytteeier fra Oslo i et brev til Løten kommune i oktober 2016. Han påpekte at kommunen kan sikre seg flere innbyggere og økte skatteinntekter ved å tillate omregulering.

Saken har av ulike årsaker blitt liggende ubehandlet i over to år, ifølge plansjef Kristin Ødegård Bryhn, men nå tar Løten kommune opp spørsmålet om det skal tillates å benytte hytter på Budor som fast bopel.

Kommunen har ikke mottatt en konkret søknad om bruksendring, men tar saken opp på generelt grunnlag.

– Spørsmålet er av prinsipiell karakter og fremmes derfor til politisk behandling, skriver plansjefen.

I dag vil det kreve søknad etter plan- og bygningsloven om varig eller tidsbestemt bruksendring, dersom en fritidsbolig skal benyttes som bolig. I tillegg må det søkes om dispensasjon.

Plansjefen viser til at en de senere årene har sett en generell utvikling med at eksempelvis personer som går av med pensjon ønsker å bosette seg fast på hytta. Enkelte kommuner har åpnet for dette, enten som en permanent løsning eller ved å gi dispensasjon over en femårs periode.

Engerdal er en av kommunene som de siste årene har godkjent nye retningslinjer for å gi søkere mulighet til å bo fast på hytta.

Kommunen ber om en uttalelse fra Løiten Almenning om hvordan de som grunneier ser på spørsmålet om fast bosetting i områder som er avsatt til fritidsbebyggelse på Budor.

Det er om lag 1.000 hytter på festetomter i Løtenfjellet.

Artikkeltags