Ser for seg 450–650 nye hytter i Budor-området

Et nytt «Budor sentrum» og nye hyttefelt mellom Svaenlia og Budor skistadion foreslås utbygd med inntil 650 hytter. I tillegg kommer minst 50 nye leiligheter i senterområdet.