20 byggeklare tomter klare for salg i Harsjøen hyttefelt: – Et unikt tilbud

Rendalen Kommuneskoger KF har lagt ut cirka 20 hyttetomter klare for salg på østsiden av Harsjøen i Rendalen.