Hytteeier til kommune: «De aller fleste av oss er friske og ikke smittebærere»

Mange er opptatt av hyttepåsken i lys av koronareglene som sier at det ikke er tillatt å ta opphold på hytte utenfor den kommunen du selv er bosatt i.