Hyttefolket uteble i påsken, men fjoråret ble bra for Aud

Og Aud Johanne Mælen forteller at når det 18. driftsåret var over viste det seg å bli et godt år totalt sett.