Nå inviterer barne- og ungdomsskolen lag og foreninger i Våler til å være med på prosjektet. Tidskapselen kommer nå til å stå i biblioteket. Dit kan folk komme med ting de vil ha med i kapselen. I begynnelsen av mai skal den graves ned i nærheten av kunstverket utenfor biblioteket.

– Det er god plass i tidskapselen, så det er bare for folk å komme med et eller annet som kan være med, sier lærer Lene Karlsen Hauge ved Våler ungdomsskole.

Skrinet med det rare

På en måte blir dette skrinet med det rare i. For det som skal ligge i bakken i Våler i rundt 50 år, er blant annet:

* Brev skrevet av tiendeklassingene til seg selv.

* Munnbind og annet fra korona-perioden.

* Penger.

* Dataspillet Fortnite.

* Tegneserier.

* Taler til seg selv.

* Og mye, mye mer.

– Det har vært veldig all right å være med på dette prosjektet. Og det blir spennende når det skal graves opp igjen for dem som er så heldig at de får oppleve det. Den som lever får se, sier tiendeklassingene ved Våler barne- og ungdomsskole.

Flere av dem sier at de gjerne vil være med å grave tidskapselen opp igjen når den tid kommer. Da vil de som går i tiendeklasse nå, være 65 år og snart pensjonister, eller kanskje alt være det.

Stor statue

Kapselen, eller boksen om man vil, skal altså graves ned. Rett over den skal det opp en stor statue av Olav den hellige. Våler-kunstneren Cristina Getz lager den. Også statuen skal på plass under seremonien utenfor biblioteket i begynnelsen av mai.

Statuen blir rundt to meter høy og kommer til å ruve i området utenfor bibliotek, skole og aktivitetshus.

– Vi har fått god økonomisk støtte til prosjektet fra Forestia, Moelven Våler og Glommen, forteller Lene Karlsen Hauge.

Det er alt 320 elever i Våler-skolen som er med i prosjektet, og som altså har sjansen til å bli minnet om hvordan det var i Våler 2022-2023 når den hele graves opp igjen i 2072.

En ganske lang ventetid blir det. Men tida går, og plutselig vil dagen være der.